English English English English English English
Re-integration

O projekcie

RELESE – Reintegracja rynku pracy poprzez wzmocnienie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości

Rozwój kompetencji z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Numer projektu: LLP-LdV-TOI-2010-LT-0068

RELESE to projekt, który realizowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji. Koncentruje się na potrzebach osób, które są poza rynkiem pracy, chciałyby do niego powrócić poprzez rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, ale nie mają odpowiednich umiejętności i wiedzy. Motywacją jest tu strach przed bezrobociem oraz następujące zmiany na rynku pracy. Czynniki te inspirują do stosowania alternatywnych metod poszukiwania pracy, samozatrudnienia, a nawet decyzji o założeniu własnej firmy.


Głównym celem projektu jest transfer innowacyjnych rozwiązań e-learningowych oraz kursów blended learning w celu podniesienia kompetencji i wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. W wyniku realizacji projektu powstanie Wirtualna Społeczność Kształcenia, która oferować będzie szkolenia z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, opiekę mentorską i porady począwszy od pomysłu na biznes do założenia własnej firmy i początkowego okresu działalności.


Projekt realizowany jest przez konsorcjum 7 partnerów z 5 europejskich krajów. Poszczególne instytucje zostały wybrane na podstawie ich kompetencji z obszaru ICT oraz przedsiębiorczości, doświadczeń w realizacji międzynarodowych projektów oraz pracy z osobami bezrobotnymi oraz chcącymi założyć własną firmę.


Rezultaty projektu:


- identyfikacja specyficznych potrzeb grupy docelowej


- przygotowanie kursu blended learning


- platforma e-learningowa zawierająca symulacje, studia przypadków i kursy do zdalnego nauczania


- porady i szkolenia dla grupy docelowej


- biznes plany, przygotowane przez przyszłych przedsiębiorców pod opieką specjalistów i mentorów projektu.


Projekt zakłada motywowanie bezrobotnych do zakładania własnych firm i pracy na własny rachunek. Realizowane szkolenia i doradztwo znacznie zwiększą szanse ich na konkurencyjnym rynku.


Strategia promocji i rozpowszechniania projektu zakłada zwiększenie jego oddziaływania poprzez  objęcie zasięgiem przedsiębiorców z innych obszarów. Należy zatem oczekiwać, że w dłuższej perspektywie, przez wzrost liczby zaangażowanych organizacji w różnych państwach, będzie można dotrzeć do przyszłych przedsiębiorców w całej Europie. W ten sposób projekt przyczyni się do spadku bezrobocia w poszczególnych krajach. Ponadto przyczyni się on do tworzenia europejskiej wartości dodanej poprzez promowanie ducha przedsiębiorczości.