English English English English English English
Re-integration

RELESE RE integracija į darbo rinką stiprinant verslumo įgūdžius

Projekto numeris: LLP-LdV-TOI-2010-LT-0068


RELESE projektas vystomas pagal Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo programą. RELESE projekto tikslas yra prisidėti prie socialiai pažeidžiamų darbo neturinčių žmonių  reintegracijos į darbo rinką, stiprinant jų verslumo įgūdžius ir gebėjimus. Projekto tikslas yra poreikiai žmonių, kurie iškrito iš darbo rinkos ir norėtų vėl į ją grįžti, pradėdami savo verslą, tačiau neturi reikiamų įgūdžių ir žinių. Nedarbo baimė bei pokyčiai šiandienos darbo rinkoje skatina šiuos žmones ieškoti naujų būdų rasti naują darbo vietą, arba, tiksliau, sukurti savąją.


Projekto pagrindinis tikslas yra perkelti naujovišką e-mokymosi platformą kartu su kurso turiniu ir veiklomis, sutelktomis į verslumo stiprinimą. Projekto tikslas yra suburti realią, konkurencingą ir pastovią virtualiai besimokančią bendruomenę, kurioje būtų vykdoma konkreti verslininkystės mokymo / konsultavimo programa, siūlanti kompleksines gaires verslininkams nuo pat pradinės motyvacijos ir idėjų generavimo stadijos iki asmeninės paramos įgyvendinant verslo projektus.


Projekto konsorciumą sudaro 7 partneriai iš 5 Europos šalių. Partneriai buvo pasirinkti, atsižvelgiant į jų patirtį ir kompetenciją, būtinus verslumo ugdymo projekte, patirtį vykdant Mokumosi visą gyvenimą projektus bei dirbant su socialiai pažeidžiamomis grupėmis ir bedarbiais.


Siekiami rezultatai:

- Konkrečių tikslinės grupės poreikių nustatymas

- Perkeltas, išverstas ir adaptuotas mišrus mokymo kursas

- E-mokymosi platforma, įskaitant virtualias įmonių simuliacijas bei atvejų tyrimus.

- Besimokančiųjų mokymas ir konsultavimas

-  Verslo planai,  sukurti besimokančiųjų ir įvertinti vadovų


Projektas padės didinti bedarbių motyvaciją, prisidės prie jų nuosavo verslo kūrimo ir sudarys sąlygas padidinti pradedančiųjų įmonių sėkmės rodiklį. Įkūrusieji verslą galės įgyvendinti europietišką požiūrį nuo pat savo verslo idėjų sukūrimo momento, sujungti mokymo įstaigas su verslo aplinka, kurti ir taikyti valorizacijos planą, pagal kurį bus sukurtas europietiškas verslo modelis.

Projekto valorizacijos veikla toliau plis geografiškai ir projekto rezultatai pasklis tarp verslininkų iš kitų vietovių. Todėl tikimasi, kad ilgainiui, augant dalyvaujančių organizacijų skirtingose ​​šalyse skaičiui, bus galima susisiekti su  būsimaisiais verslininkais visoje Europoje bei suteikti paramą kuriant naujas bendroves. Tokiu būdu, nedarbo ir žemo verslumo lygio problema bus veiksmingai sprendžiama šalyse partnerėse ir už jų ribų. Siūlomas naujovių projektas didžiausią įtaką turės nedarbo mažėjimui. Be to, jis prisidės prie Europos pridėtinės vertės, skatindamas Europoje verslumo dvasią.